Политика на поверителност

Защита на личните данни
Политика за личните данни на електронния сайт и услугите на laserexact.com

I. Предмет
Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между „ЕС ПИ ЕМ ДИЗАЙН“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: laserexact.com, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите ѝ, наричани по-долу за краткост „Ползвател“, на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

II. Данни за Доставчика
Чл. 2. Информация относно Доставчика:

1. Наименование: „ЕС ПИ ЕМ ДИЗАЙН“ ЕООД

2. Адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 21

3. ЕИК: 200039037

4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.

5. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

III. Защита на личните данни
Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(4) Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на лични данни с рег.№ ………………..

(5) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на https://laserexact.spmsteeljewelry.com/политика-на-поверителност/, с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.

Чл. 5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на https://laserexact.spmsteeljewelry.com/общи-условия.

Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез
изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към spmdesign@abv.bg;
чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Пловдив, ул. „Люлякова“ № 1.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА “БИСКВИТКИ”

14.1. Какво е “Бисквитка”?
“Бисквитката” (cookie) представлява малък текстови файл. Сайтовете, които посещавате оналайн, прехвърлят такъв тип файлове и времето, през което те ще бъдат съхранявани на хард-диска Ви, зависи от типа „бисквитка”. “Бисквитките не събират персонална информация за Вас или такава записана на твърдия диск на компютъра ви или мобилното ви устройство!

14.2. Какво правят “Бисквитките”?

– запазват предпочитаните настройки на потребителя при ползването на нашия онлайн магазин и осигуряват персонализирано и по-добро уеб съдържание

– запазване на продуктите, добавени към кошница

– показват ви персонализирани реклами, според продуктите или категориите към които сте проявили интерес

– помагат ни да направим сайта ни по удобен за ползване и др.

14.3. Защо се използват  „бисквитки” (cookies)?

„Бисквитките” се използват, за да съберат анонимна информация за потребителя в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН като това ще спомогне да се оптимизира и адаптира съдържанието на уебсайта според Вашите предпочитания.

14.4. Колко дълго остават бисквитките на Вашето устройство?

– Бисквитки на сесии – този тип „бисквитки” траят до затваряне на браузъра и не се запазват на твърдия диск на Вашето устройство.

– Постоянни бисквитки – този тип „бисквитки” се съхраняват на вашия твърд диск, докато бъдат изтрити от вас или докато изтече срокът им.

14.5. Управление на “Бисквитките”

Най-популярните уеб браузъри ви позволяват да управлявате бисквитките. Имате възможност да изберете да приемете или да отхвърлите всички бисквитки, или само част от тях.

14.6. Какви бисквитки използваме ние?

– Социални плъгини – Facebook, G+ и Twitter;

– Fcebook, G+ Connect – приложения, позволяващи на потребителите да взаимодействат със сайта ни чрез своите профили в съответните мрежи. По този начин се улеснява достъпа до сайта ни.

– Facebook Custom Audience – група от фейсбук потребители, посетили вече нашия сайт. Чрез използването на Facebook Custom Audience ние имаме възможност да им показваме наши реклами във Facebook;

– Google Adwords Conversion – инструмент, който ни позволява да проследим действията на потребител, кликнал на наша реклама;

– Google Analytics – нашият сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, собственост на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки,  които се съхраняват на компютъра ви с помоща на които се анализира как потребителите използват сайта ни;

– Yandex Metrica – нашият сайт използва Yandex Metrica, услуга за уеб анализ, собственост на © Яндекс („Яндекс“). Yandex Metrica използва бисквитки,  които се съхраняват на компютъра ви с помоща на които се анализира как потребителите използват сайта ни;

– Ремаркетинг – използваме ремаркетинг с Google Analytics. Това ни помага да ви показваме подходящи, персонализирани реклами свързани с вашите интереси. Това се постига с помоща на бисквитки, от които можете да се откажете като посетите страницата за отказ от реклами на Google.

– Чрез натискане на бутона „Приемам” Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашата политика за употреба на „бисквитки”

Настоящата Политиката за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г.